Werken / Leren

Als erkend leerbedrijf mogen wij regelmatig stagiairs en stagiaires verwelkomen. Het betreft hier zowel kort- als langdurige stages.
Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam stelt richtlijnen op betreft het aantal stagiair(e)s, het soort stagiair(e)s, stageduur, stageplaats en begeleiding. In overleg met de directeur wordt per jaar besloten hoeveel stagiair(e)s, van welke opleiding, stage-ervaring mogen opdoen. Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam houdt rekening met specifieke wensen van de opleiding en de leerling.

Om de continuïteit op de groepen en het welbevinden van de peuters te waarborgen hanteren wij een maximum aantal stageplaatsen. Een kind moet de gelegenheid krijgen om een band op te bouwen met de stagiair(e). Als kinderen teveel en te vaak andere gezichten zien kan dit leiden tot onrust op de groep en een onveilig gevoel bij het kind. Het uitgangspunt is maximaal 4 personen op een groep per dagdeel waarvan 2 pedagogisch medewerker. De stagiair(e) heeft een vast aanspreekpunt/stagebegeleider.

Om bovenstaande reden werken wij tevens bij voorkeur met half jaar- en jaar stages. De voorkeur gaat uit naar bij mbo- stages van minimaal 3 dagen (dagdelen) per week zoveel als mogelijk aansluitend op de richtlijnen vanuit de betreffende opleiding. Wij vinden het als Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam belangrijk om ook scholieren de kans op een leuke, leerzame stageplaats te bieden. Wij geven daarom graag aan vmbo, havo of vwo -leerlingen de mogelijkheid om een maatschappelijke- en/of snuffelstage te lopen bij onze beide peuterspeelzalen. Dit is meestal voor een week of een aantal dagen verdeeld over meerdere weken. Een maatschappelijke- en/of snuffelstage is vaak een eerste kennismaking met een beroep. We werken hiervoor samen met vmbo-scholen binnen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Ottoland en Gorinchem.

Ben je op zoek naar een stageplaats? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Van stagiaires en hun scholen verwachten wij:
• dat de scholier zelf telefonisch of per mail contact zoekt voor een stageplek.
• dat de school/stagebegeleider contact zoekt en onderhoudt met POV De Snaters en POV de Ukkepuk voor en tijdens de stageperiode;
• dat scholen telefonisch of schriftelijk contact zoeken.