Algemene voorwaarden stageplaatsen
Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam heeft richtlijnen wat betreft het aantal stagiaires, het soort stagiaires, stageduur, stageplaats en begeleiding. Voor Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam komen opleidingen in aanmerking die leerlingen opleiden tot beroepskrachten in educatieve en ondersteunende functies. Het zijn beroepen die aansluiten bij de functies die zijn opgenomen in de CAO Kinderopvang. In overleg met de directeur wordt per jaar besloten hoeveel stagiaires, van welke opleiding, stage-ervaring mogen opdoen. Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam houdt rekening met specifieke wensen van de opleiding en de leerling.

Beleid
Aantal stagiaires
Het is belangrijk dat de continuïteit in de dienstverlening op de groepen door de inzet van stagiaires door gaat. Een kind moet de gelegenheid krijgen om een band op te bouwen met de stagiaire. Als kinderen teveel en te vaak andere gezichten zien kan dit leiden tot onrust, gebrek aan veiligheid en lukt het niet een dergelijke band op te bouwen.
Per locatie wordt een maximum aan stageplaatsen vastgesteld. Het uitgangspunt is maximaal 4 personen op een groep per dagdeel waarvan 2 pedagogisch medewerker.

Stageduur
Het is van belang dat de kinderen en ouders de gelegenheid krijgen om een relatie op te bouwen met de stagiaire. Dat kost tijd en in verband hiermee is gekozen om bij voorkeur te werken met half jaar- en jaar stages. De voorkeur gaat uit naar bij MBO- stages van minimaal 3 dagen (dagdelen) per week zoveel als mogelijk aansluitend op de richtlijnen vanuit de betreffende opleiding

Snuffelstages en maatschappelijke stages
Wij vinden het als Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam belangrijk om een scholier een leuke stageplaats te bieden. Wij geven daarom graag aan VMBO-leerlingen de mogelijkheid om een maatschappelijke- en/of snuffelstage te lopen bij onze beide peuterspeelzalen. Dit is meestal voor een week of een aantal dagen verdeeld over meerdere weken. Een maatschappelijke- en/of snuffelstage is een ideale manier om te kijken wat werken in de peuteropvang inhoudt en of dit bij je past. Een maatschappelijke- en/of snuffelstage is vaak een eerste kennismaking met een beroep.

We werken hiervoor nauw samen met VMBO-scholen binnen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Ottoland en Gorinchem.

Wij willen plaats bieden aan stagiaires omdat:
• zij ervaring kunnen opdoen voor hun beroepskeuze;
• we het belangrijk vinden dat jongeren werkervaring opdoen.

Bij PSZ de Snaters en PSZ de Ukkepuk doen we dit door:
• verspreid over het jaar stagiaires te plaatsen;
• een vaste pedagogisch medewerkster aan te wijzen, die de stagiaire begeleidt.

Van stagiaires en hun scholen verwachten wij:
• dat de scholier contact zoekt voor een stageplek per mail of telefonisch;
• dat de school/stagebegeleider contact zoekt en onderhoudt met PSZ De Snaters en PSZ de Ukkepuk voor en tijdens de stageperiode;
• dat scholen telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact zoeken.