VVE staat voor Voor en vroegschoolse educatie. Peuters leren veel van  elkaar door met elkaar te spelen en werken, de omgeving van de Peuterspeelzaal zorgt voor een rijk taalaanbod. Voor sommige kinderen is het belangrijk dat ze extra komen spelen door bijvoorbeeld een taalachterstand. Aan deze kinderen worden extra activiteiten aangeboden en wordt gewerkt met een plan van aandacht.

Op de locaties wordt gewerkt met het VVE-programma Doe meer met Bas. Ter bevordering van de positieve effecten op de brede ontwikkeling van het jonge kind wordt er vanaf februari 2012 aan alle kinderen die gebruik maken van de peuteropvang, het programma aangeboden. Peuters met een taalontwikkelingsachterstand wordt extra ondersteuning aangeboden om achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen.
VVE-geïndiceerde peuters komen i.p.v. twee dagdelen, vier dagdelen (10 uur) per week spelen. Deelname aan het VVE programma betekent dat het 3e en 4e dagdeel wordt bekostigd door de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Alle peuters worden gestimuleerd, maar peuters met een VVE-indicatie worden, door de VVE gekwalificeerde beroepskrachten, extra ondersteund in hun ontwikkeling.
Programma Doe meer met Bas
Het VVE-programma Doe meer met Bas richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
De combinatie van spelen, leren en werken stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling. De ontwikkelingsdomeinen die in het programma worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en (sensorische) motoriek.
Bij de ontwikkeling van Doe meer met Bas hebben een aantal uitgangspunten centraal gestaan:
• Een lesaanbod dat naadloos aansluit op de ontwikkeldomeinen
• Een effectief VVE-programma waarbij een soepele doorgaande lijn essentieel is
• Een boeiend en leerzaam leerstofaanbod met herkenbare thema’s
• Een duidelijke structuur maar met veel ruimte voor individuele invulling door de professional
• Een flexibel en uitbreid baar multimediaal totaalpakket
• Uitgebreide mogelijkheden voor ouderparticipatie
• Professionele trainings- en opleidingsmogelijkheden, maar ook een laagdrempelige basis.
• Veel specifieke aandacht voor Taal, maar ook voor Rekenen en Oriëntatie op de wereld en jezelf.