Oudercommissie

De oudercommissie van Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld- Giessendam heeft als doel om de belangen van de kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de commissie door mee te denken en te adviseren over het (kwaliteits-) beleid.
Enerzijds kan dit via het adviesrecht, zoals dat in de Wet Kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam over allerhande zaken. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit:

Demi Klop  (moeder van Tess)
Kim Versluis  (moeder van Jalou)
Nadine Zwets-Khaouji (moeder van Royce)
Karin van Santen (moeder van Liz en Evi)

Odette van Drunen
Miranda Rijnhout (moeder van Isa)
Grace Vimpi (moeder van Félix en Julia)