De oudercommissie van de peuteropvang locaties de Snaters en de Ukkepuk hebben als doel, de belangen van de kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de commissie door mee te denken en te adviseren over het (kwaliteit) beleid. Enerzijds kan dit via het adviesrecht, zoals dat in de Wet Kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam over allerhande zaken. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.