Ouderbetrokkenheid

Met veel plezier en enthousiasme werken wij met uw kind(eren).  Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met ouders en verzorgers: het partnerschap met u als ouder(s) kunt u zien als een driehoek: peuteropvang, ouders en peuter. De peuteropvang en ouders vormen samen een stevige basis met een gemeenschappelijk doel: het welzijn van-, en het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening zijn hierbij belangrijk.

Wij betrekken u als ouder daarom graag bij de peuteropvang. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • een gesprek met de mentor bij plaatsing (tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier ingevuld samen met u.
  • het voeren van een gesprekje met u over uw kind, bij het brengen en halen.
  • het organiseren van ouderavonden en andere activiteiten
  • het informatieboekje dat iedere ouder/verzorger ontvangt bij het eerste bezoek aan de peuteropvang
  • oudergesprekken wanneer uw kind 3 en 4 jaar oud is
  • u te informeren middels digitale nieuws- en themabrieven. We vertellen u daarin aan welk thema we werken en welke hulp we van ouders/verzorgers kunnen gebruiken. In de themabrief wordt tevens vermeld welke ontwikkelingsgebieden wij extra willen stimuleren. Alles komt aan bod, maar per thema kan de focus verschillen. We vermelden themawoorden, boekentips en tips voor thuis. Zo kunnen ouders/verzorgers ook thuis met hun peuters aan de slag.
  • door u te informeren via de KOVnet ouderapp en dagelijks een schriftje te plaatsen met foto’s en informatie over de dag.
  • het meegeven van een VE tas aan peuters die een extra steuntje nodig hebben. Hierin zitten vaak een prentenboek, woordkaarten en materialen om de ontwikkeling te stimuleren. In een heen en weer schriftje kunt u als ouder uw ervaringen met het thema delen met de pedagogisch medewerksters.
  • het meevieren van de verjaardag van de peuter op de groep
  • vieringen, zoals de Kerstviering, waarbij ouders van harte welkom zijn

Op beide locaties bestaat de mogelijkheid voor ouders/verzorgers een bijdrage te leveren in de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij de peuteropvang, zoals bijvoorbeeld het mee organiseren en uitvoeren van activiteiten. Wanneer u hierin interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de medewerkers of vermelden op het inschrijfformulier.