Met veel plezier en enthousiasme werken wij met uw kinderen.  Een goede relatie met u als ouder(s) vinden wij essentieel. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening zijn hierbij belangrijk.We hebben een gemeenschappelijk doel: het welzijn van-, en het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.

Wij betrekken u als ouder daarom bij de peuteropvang, dit doen wij op verschillende manieren;

 • middels een gesprek met de mentor bij plaatsing (tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier ingevuld samen met u.
 • door het voeren van een gesprekje met u over uw kind, bij het brengen en halen.
 • door het organiseren van ouderavonden en andere activiteiten
 •  middels het informatieboekje dat iedere ouder/verzorger ontvangt bij het eerste bezoek aan de peuteropvang
 • Door een oudergesprek wanneer uw kind 3 en 4 jaar oud is
 • Door u te informeren via  nieuws en themabrieven. We vertellen u daarin met welk thema we gaan werken en welke hulp we van ouders/verzorgers kunnen gebruiken. Met iedere thema komen alle ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk aan de orde. In de themabrief wordt vermeld welke ontwikkelingsgebieden wij willen stimuleren. De ene keer zal het meer gericht zijn op de spraak- taal, de andere keer ligt de nadruk bijvoorbeeld op het sociaal emotionele vlak. We melden in deze brief welk prentenboek we gaan gebruiken en noemen ook de kernwoorden. kunnen ouders/verzorgers dan ook thuis met hun peuters mee aan de slag.
 • door u te informeren via klasbord
 • aanbod van een themaboek dat mee naar huis gaat, bij peuters die een extra steuntje nodig hebben . De woordkaartjes die bij het thema worden gebruikt, gaan ook mee naar huis, samen met een handleiding om de kaartjes te gebruiken. In een heen en weer schriftje kunt u als  ouder uw ervaringen met het thema delen met de leidsters.
 • aanbod van de voorleestas; in deze tas zitten een prentenboek en een beer. Ook zit er een schrift in, om ouders de gelegenheid te geven de ervaringen van de peuter op te schrijven.
 • een zes-wekelijkse thema afsluiting op de groep waarbij u als ouder wordt uitgenodigd
 • het meevieren van de verjaardag van de peuter op de groep

Op beide locaties bestaat de mogelijkheid voor ouders/verzorgers een bijdrage te leveren in de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij de peuteropvang, zoals bijvoorbeeld het mee organiseren en uitvoeren van activiteiten. Wanneer u hierin interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de medewerkers of vermelden op het inschrijfformulier.