Dagritme

Structuur is erg belangrijk, daarom hanteren wij een vaste indeling van de dag.
Een ochtend op de peuterspeelzaal (een middag verloopt nagenoeg hetzelfde) verloopt als volgt:

Ochtendprogramma
8:30 – 8:45   Speelzaal is open en Pedagogisch medewerkers bereiden de dag voor.
8:45 – 9:00   start van de speeldag, ruimte voor contact tussen: ouder, peuter en pedagogisch medewerker.
9:00 – 9:15    Samen in de kring , start van de dag. Vaste routine wordt gevolgd, benoemen van dagritme, presentielijst, thema-activiteit.
9:15 –10:15    Spelen/ werken in de kleine kring. Leidsters stimuleren spel, begeleiden doelgerichte activiteiten en observeren de peuters.
10:15 – 10:30 Opruimen en aan tafel, benoemen van dagritme.

10:30 – 10:45 Koekje eten, boekje lezen en drinken.
10:45 – 11:15  Buitenspelen
11:15 – 11:30  Afsluiten met de kinderen. Korte evaluatie van de dag , benoemen van dagritme en afsluitend zingen.

Ouders zijn welkom in de groep om hun kind op te halen, dit is het moment voor contact tussen ouder,
peuter en pedagogisch medewerker.

 

Middagprogramma
12:30 – 12:45 zaal open Pedagogisch medewerkers bereiden de middag voor.
12:45 – 13:00 start van de speelmiddag, tijd voor contact tussen: ouder, peuter en leidster.
13:00 – 13:15 In de kring wordt een vaste routine gevolgd; benoemen van  het dagritme, presentielijst en thema-activiteiten
13:15 – 14:15 Spelen /werken, in de kleine kring. Leidsters stimuleren spel, begeleiden doelgerichte activiteiten en observeren de peuters.
14:15 – 14:30 Opruimen en aan tafel,  benoemen van dagritme.
14:30 – 14:45 Koekje eten, boekje lezen en drinken.
14:45 – 15:15  Buitenspelen
15:15 – 15:30 Afsluiten met de kinderen. Korte evaluatie, benoemen van dagritme en zingen van een liedje.
Ouders komen in de groep om hun kind op te halen. Dit is een moment voor contact tussen ouder, peuter en leidster.

Wij hanteren geen vaste tijd voor toiletbezoek. Als een peuter naar de wc moet, dan wordt hij
begeleid door een pedagogisch medewerker. Als een peuter al wat langer zindelijk is stimuleren wij
de zelfredzaamheid door alleen de broeksluiting los te maken, zodat hij zelf het toilet kan
bezoeken. Wel helpen wij daarna met het wassen van de handen.

De dagindeling wordt bij ons ondersteund door de dagritmekaarten behorend bij ons VVE
programma Doe meer met BAS. Deze dagritmekaarten worden ook gebruikt om aan
verdrietige peuters te laten zien wat we nog gaan doen, voordat ze weer worden opgeh