Dagritme

Een ochtend op de peuterspeelzaal verloopt als volgt:

08.15 – 08.30  de pedagogisch medewerkers zijn aanwezig, het speelgoed wordt klaargezet, de activiteiten worden voorbereid

08.30 – 08.45  de peuters worden gebracht. Kans voor ouders om even mee te spelen, ruimte voor korte overdracht met ouders(s)

09.00 – 09.15  we beginnen in de kring en zingen met elkaar goedemorgen. We noemen aan de hand van de presentielijst alle namen op. Ook de namen van de peuters die niet aanwezig zijn. Het dagritme wordt besproken. De koekjesbaas/helpend handje wordt uitgekozen. We praten met elkaar en doen regelmatig ontwikkelingsgerichte activiteiten binnen het thema.

09.15 – 10.15  de kinderen mogen vrij spelen. We doen in kleine groepjes (kleine kring) activiteiten die horen bij het thema zoals knutselen, een spel of een boek/praatplaat. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren spel, begeleiden doelgerichte activiteiten en observeren de peuters. Tijdens het vrij spel worden peuters wanneer nodig verschoond.

10.15 – 10.30 p.m. drinken koffie of thee met elkaar, de peuters spelen door of komen er gezellig bij zitten.

10.30 – 10.45  gezamenlijk opruimen. We rinkelen met een belletje en zingen het opruimlied. We proberen de peuters zoveel mogelijk te betrekken bij het opruimen door het geven van concrete opdrachtjes. Op veel kasten en lades zijn foto’s bevestigd van het speelgoed dat daarin hoort. De peuters kunnen zo precies zien waar iets opgeborgen moet worden. Dit stimuleert zelfstandigheid en is helpend voor de anderstalige peuters, die de woorden van het speelgoed nog niet goed kennen. Alles heeft een vaste plaats, dit geeft houvast en veiligheid aan peuters.

10.45 – 11.00  de peuters krijgen drinken en een biscuitje. De koekjesbaas/het helpend handje mag de koekjes uitdelen. Er wordt een boekje voorgelezen of we zingen liedjes.

11.00 – 11.45  we gaan buiten spelen, bij slecht weer gaan we gymmen, zingen, dansen en soms muziek maken.

11.30 – 11.45  de peuters worden opgehaald. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of buiten bij het hek om iedereen gedag te zeggen. Het halen (en brengen) is ook een moment waarop soms een praatje met de ouder, verzorger wordt gemaakt over hoe het met de peuter is gegaan.

Alleen woensdagochtend:

11.30 – 11.45  we ruimen buiten het speelgoed op, de peuters gaan naar binnen, wassen hun handen en gaan met elkaar de tafel dekken

12.00 – 12.30 de peuters eten hun meegebrachte lunchpakket. Aan tafel is ruimte voor gesprekken waarbij de pm’ers taal stimuleren en de peuters bij elkaar betrekken. Vaardigheden als elkaar laten uitpraten, vragen stellen  en zelfstandig je spullen opruimen worden geoefend.

12.30 – 12.45  de peuters worden opgehaald. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of bij het hek om iedereen gedag te zeggen. Het halen (en brengen) is ook een moment waarop soms een praatje met de ouder, verzorger wordt gemaakt over hoe het met de peuter is gegaan.

 

Een middag op de peuterspeelzaal verloopt als volgt:

11.30 – 11.45  de peuters worden gebracht, andere peuters blijven

11.45 – 12.00 we spelen even buiten tot alle peuters gebracht en gehaald zijn. We gaan naar binnen, wassen de handen en gaan gezamenlijk aan tafel

12.00 – 12.30  we beginnen aan tafel en zingen met elkaar goedemiddag en noemen aan de hand van de presentielijst alle namen op. Ook de namen van de peuters die niet aanwezig zijn. Het dagritme wordt besproken. De koekjesbaas/het helpend handje wordt uitgekozen. We kletsen wat met elkaar en er is ruimte voor een korte thema activiteit.

12.30 – 13.30  de kinderen mogen vrij spelen. We doen in kleine groepjes activiteiten die horen bij het thema zoals knutselen, een spel of een boek/praatplaat.

13.30 – 13.45 gezamenlijk opruimen. We rinkelen met een belletje en zingen het opruimlied. We proberen de peuters zoveel mogelijk te betrekken bij het opruimen door het geven van concrete opdrachtjes. Op veel kasten en lades zijn foto’s bevestigd van het speelgoed dat daarin hoort. De peuters kunnen zo precies zien waar iets opgeborgen moet worden. Dit stimuleert zelfstandigheid en is helpend voor de anderstalige peuters, die de woorden van het speelgoed nog niet goed kennen. Alles heeft een vaste plaats, dit geeft houvast en veiligheid aan peuters.

13.45 – 14.00  de peuters krijgen drinken en een biscuitje. De koekjesbaas/ het helpend handje mag de koekjes uitdelen. Er wordt een boekje voorgelezen of we zingen liedjes.
De p.m. drinken tegelijk met de peuters.

14.00– 14.45  we gaan buiten spelen, bij slecht weer gaan we gymmen, zingen, dansen en soms muziek maken.

14.30 – 14.45  de peuters worden opgehaald. De pedagogisch medewerker staat bij de deur om iedereen gedag te zeggen. Het halen (en brengen) is ook een moment waarop soms een praatje met de ouder, verzorger wordt gemaakt over hoe het met de peuter is gegaan.

Wij hanteren geen vaste tijd voor toiletbezoek. Als een peuter naar de wc moet, dan wordt hij/zij
begeleid door een pedagogisch medewerker. Als een peuter al wat langer zindelijk is,  stimuleren wij
de zelfredzaamheid door alleen de broeksluiting los te maken, zodat hij zelf het toilet kan
bezoeken. Wel helpen wij daarna met het wassen van de handen.

De dagindeling wordt ondersteund door de dagritmekaarten die horen bij ons VE
programma Doe meer met BAS. Deze dagritmekaarten worden ook gebruikt om aan
verdrietige peuters te laten zien wat we nog gaan doen, voordat ze weer worden opgehaald worden.