Dagindeling

Dagritme

Structuur is erg belangrijk. Het maakt de dag voor de peuter overzichtelijk en voorspelbaar. Het draagt bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen dat de basis is voor ontwikkeling. Daarom hanteren wij zowel in de ochtenden als in de middagen een vaste dagindeling, die wij concreet maken aan de hand van dagritmekaarten. Aan het begin van elk dagdeel worden deze kaarten met de peuters besproken.

Een ochtend bij de peuteropvang

Een ochtend bij de peuteropvang verloopt als volgt:

 1. De peuters kunnen worden gebracht tussen 8:30 en 8:45. Tijdens de inloop is er ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers en kunnen ouders even met hun peuter spelen. We nemen samen afscheid van de ouder. Daarna wordt er nog even vrij gespeeld.
 2. Rond 9:00 gaan we samen in de kring. We zingen goedemorgen en kijken wie er aanwezig/afwezig zijn. Het helpend handje wordt uitgekozen. We benoemen welke dag het is en bespreken het dagritme. We praten met elkaar en doen regelmatig ontwikkelingsgerichte activiteiten binnen het thema.
 3. Na het kringmoment gaan we naar buiten. Buiten wordt verschillend speelmateriaal aangeboden zoals fietsen, een glijbaan, zand/ water of wisselend materiaal op speelkleden. De pedagogisch medewerksters spelen regelmatig mee en begeleiden de interacties tussen kinderen. Bij slecht weer gaan we binnen gymmen, zingen, dansen en soms muziek maken.
 4. We gaan naar binnen, wassen de handen en gaan aan tafel. De peuters krijgen drinken en een biscuitje. Het helpend handje mag de koekjes uitdelen. Er wordt een boekje voorgelezen of we zingen liedjes.
 5. Na het tafelmoment is er ruimte voor vrij spel. De pedagogisch medewerkers spelen regelmatig mee in de hoeken. Daarnaast worden activiteiten aangeboden in een kleine kring zoals bijvoorbeeld knutselen, een spel of een boek lezen.
 6. Er wordt gezamenlijk opgeruimd. We proberen de peuters zoveel mogelijk te betrekken bij het opruimen door het geven van concrete opdrachtjes. Doordat de speelleeromgeving overzichtelijk is en kasten zijn gelabeld kunnen peuters precies zien waar iets opgeborgen moet worden.
 7. We gaan naar buiten of doen binnen een beweegactiviteit. Op groep de Matrozen wordt afgesloten met een kringactiviteit. De peuters worden opgehaald om 11:45. Er is ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers om te bespreken hoe de dag van de peuter is verlopen. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of buiten bij het hek om iedereen gedag te zeggen.

Woensdag- en vrijdagochtend

Op woensdag en vrijdag kunnen peuters gebruik maken van een verlengde ochtend. Als de peuters die hiervan geen gebruik maken zijn opgehaald gaan we naar binnen, wassen onze handen en gaan aan tafel. De peuters eten en drinken de inhoud van hun meegebrachte lunchpakket. Pedagogisch medewerkers eten met hen mee. De nadruk ligt op gezellig samenzijn en gesprekjes aan tafel worden gestimuleerd. Om 12:45 worden de peuters weer opgehaald. Er is ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers om te bespreken hoe de ochtend van de peuter is verlopen. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of buiten bij het hek om iedereen gedag te zeggen.

Een middag bij de peuteropvang

De middag op de peuteropvang verloopt als volgt:

 1. De peuters kunnen worden gebracht tussen 11:30 en 11:45. Tijdens de inloop is er ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers en kunnen ouders even met hun peuter spelen. We nemen samen afscheid van de ouder. Daarna wordt er nog even vrij gespeeld. Vaak spelen we buiten, bij slecht weer wordt binnen een beweegactiviteit aangeboden.
 2. Rond 12:00 gaan we handen wassen en aan tafel voor de lunch. We zingen goedemiddag en kijken wie er aanwezig/afwezig zijn. Het helpend handje wordt uitgekozen. We benoemen welke dag het is en bespreken het dagritme. Het helpend handje mag de pedagogisch medewerker helpen met het uitdelen van de lunchpakketten.
 3. Na de lunch is er ruimte voor vrij spel. De pedagogisch medewerkers spelen regelmatig mee in de hoeken. Daarnaast worden activiteiten aangeboden in een kleine kring zoals bijvoorbeeld knutselen, een spel of een boek lezen. Aan het eind van het vrij spelen drinken pedagogisch medewerkers even koffie of thee met elkaar. De peuters spelen door of komen er gezellig bij zitten.
 4. Er wordt gezamenlijk opgeruimd. We proberen de peuters zoveel mogelijk te betrekken bij het opruimen door het geven van concrete opdrachtjes. Doordat de speelleeromgeving overzichtelijk is en kasten zijn gelabeld kunnen peuters precies zien waar iets opgeborgen moet worden.
 5. We gaan in de kring en doen een spelletje of ontwikkelingsgerichte activiteit binnen het thema. Bij mooi weer kan dit ook buiten plaatsvinden.
 6. We gaan buiten spelen. Buiten wordt verschillend speelmateriaal aangeboden zoals fietsen, een glijbaan, zand/ water of wisselend materiaal op speelkleden. De pedagogisch medewerksters spelen regelmatig mee en begeleiden de interacties tussen kinderen. Bij slecht weer gaan we binnen gymmen, zingen, dansen en soms muziek maken.
 7. De peuters worden opgehaald om 14:45. Er is ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers om te bespreken hoe de (mid)dag van de peuter is verlopen. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of buiten bij het hek om iedereen gedag te zeggen.

 

De volgorde van het dagritme kan soms afwijken door bijvoorbeeld weersomstandigheden, thema activiteiten, vieringen of uitstapjes.