Dagindeling

Dagritme

Structuur is erg belangrijk. Het maakt de dag voor de peuter overzichtelijk en voorspelbaar. Het draagt bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen dat de basis is voor ontwikkeling. Daarom hanteren wij zowel in de ochtenden als in de middagen een vaste dagindeling, die wij concreet maken aan de hand van dagritmekaarten. Aan het begin van elk dagdeel worden deze kaarten met de peuters besproken.

Een dagdeel bij de peuteropvang

Een dagdeel op de peuteropvang verloopt als volgt:

  1. De peuters kunnen worden gebracht tussen 8:30 en 8:45. Voor de middaggroep is dit tussen 11:30 en 11:45. Tijdens de inloop is er ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers en kunnen ouders even met hun peuter spelen. We nemen samen afscheid van de ouder. Daarna wordt er nog even vrij gespeeld.
  2. Rond 9:00 gaan we samen in de kring. In de middag gaan we rond 12:00 handen wassen en aan tafel voor de lunch. We zingen goedemorgen/goedemiddag en noemen aan de hand van de presentielijst alle namen op. Ook de namen van de peuters die niet aanwezig zijn. De koekjesbaas wordt uitgekozen. We benoemen welke dag het is en bespreken het dagritme. We praten met elkaar en doen regelmatig ontwikkelingsgerichte activiteiten binnen het thema.
  3. Na het kring- of tafelmoment is er ruimte voor vrij spel. De pedagogisch medewerkers spelen regelmatig mee in de hoeken. Daarnaast worden activiteiten aangeboden in een kleine kring zoals bijvoorbeeld knutselen, een spel of een boek lezen. Aan het eind van het vrij spelen drinken pedagogisch medewerkers even koffie of thee met elkaar. De peuters spelen door of komen er gezellig bij zitten.
  4. Er wordt gezamenlijk opgeruimd. We proberen de peuters zoveel mogelijk te betrekken bij het opruimen door het geven van concrete opdrachtjes. Doordat de speelleeromgeving overzichtelijk is en kasten zijn gelabeld kunnen peuters precies zien waar iets opgeborgen moet worden.
  5. De peuters krijgen drinken en een biscuitje. De koekjesbaas mag de koekjes uitdelen. Er wordt een boekje voorgelezen of we zingen liedjes.
  6. Na het eten en drinken gaan we bewegen. Dit doen we vaak buiten. Bij slecht weer gaan we binnen gymmen, zingen, dansen en soms muziek maken.
  7. De peuters worden opgehaald tussen 11:30 en 11:45. In de middag tussen 14:30 en 14:45. Er is ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers om te bespreken hoe de dag van de peuter is verlopen. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of buiten bij het hek om iedereen gedag te zeggen.

Alleen woensdagochtend

Op woensdag kunnen peuters gebruik maken van een langere ochtend. Als de peuters die hiervan geen gebruik maken zijn opgehaald ruimen we samen op. We gaan naar binnen, wassen onze handen en gaan aan tafel. De peuters eten en drinken de inhoud van hun meegebrachte lunchpakket. Pedagogisch medewerkers eten met hen mee. De nadruk ligt op gezellig samenzijn en gesprekjes aan tafel worden gestimuleerd. Tussen 12:30 en 12:45 worden de peuters weer opgehaald. Er is ruimte voor contact met de pedagogisch medewerkers om te bespreken hoe de ochtend van de peuter is verlopen. De pedagogisch medewerker staat bij de deur of buiten bij het hek om iedereen gedag te zeggen.

De volgorde van het dagritme kan soms afwijken door bijvoorbeeld weersomstandigheden, thema activiteiten, vieringen of uitstapjes.