Dagritme

Structuur is erg belangrijk, daarom hanteren wij een vaste indeling van de dag.
Een ochtend op de peuterspeelzaal (een middag verloopt nagenoeg hetzelfde) verloopt als volgt:

Ochtendprogramma
8:15 – 8.30   de dag wordt voorbereid, spullen worden klaargezet

8.30- 9.00 inloop, peuters worden gebracht, kans voor ouders om mee te spelen, ruimte voor korte overdracht met ouders(s).9:00 – 9:20  Samen in de kring , start van de dag. Vaste routine wordt gevolgd, benoemen van dagritme, presentielijst, thema-activiteit. 9:15 –9.20 9.20 –  10:15 Spelen/ werken in de kleine kring. Leidsters stimuleren spel, begeleiden doelgerichte activiteiten en observeren de peuters.

10:15 – 10:30 Opruimen en aan tafel, benoemen van dagritme.

10:30 – 10:45 Koekje eten, voorlezen van een prentenboek en drinken.
10:45 – 11:15  Buitenspelen
11:15 –  11:45  Afsluiten met de kinderen. Korte evaluatie van de dag , benoemen van dagritme en afsluitend zingen.

Ouders zijn welkom in de groep om hun kind op te halen, moment voor contact tussen ouder,
peuter en pedagogisch medewerker.

ochtendprogramma van een woensdagochtend ( tot 12.45 )

08.15 – 8.30   De dag wordt voorbereid, spullen worden klaargezet

8.30  – 8.45    inloop, peuters worden gebracht, kans voor ouders om mee te spelen, ruimte voor korte overdracht met ouders(s).9:00 – 9:20  Samen in de kring , start van de dag. Vaste routine wordt gevolgd, benoemen van dagritme, presentielijst, thema-activiteit. 9:15 –9.20 9.20 –  10:15 Spelen/ werken in de kleine kring. Leidsters stimuleren spel, begeleiden doelgerichte activiteiten en observeren de peuters.
9.00 – 09.20 uur   We beginnen in de kring
10:15 – 10:30 uur   Opruimen en aan tafel, kinderen krijgen een biscuitje en watdrinken en het dagritme wordt benoemd.
10:30 – 10:45 uur  Pedagogisch medewerksters drinken thee of koffie en de kinderen spelen door of komen erbij zitten
10.45 –  11.00  uur gezamenlijk opruimen, voorafgaand zingen we het opruimlied.
11.00 – 11.30 uur    Buiten spelen, bij slecht weer maken we een kring en gaan we zingen, dansen en soms muziek maken.
11.30 – 11.45 uur     We ruimen buiten het speelgoed op, de peuters gaan naar binnen, wassen hun handen en gaan met elkaar de tafel dekken
12.00 – 12.45 uur    De peuters eten de inhoud van hun meegebrachte lunchtrommel leeg en drinken een bekertje thee of water.
12.45 uur                   De peuters worden opgehaald. De pedagogisch medewerker staat bij de deur om iedereen gedag te zeggen. Het halen (en            brengen) is ook een moment waarop soms een praatje met de ouder, verzorger wordt gemaakt over hoe het met de peuter is                                            gegaan.

Middagprogramma
12:30 – 12:45 zaal open Pedagogisch medewerkers bereiden de middag voor.
12:45 – 13:00 start van de speelmiddag, tijd voor contact tussen: ouder, peuter en leidster.
13:00 – 13:15 In de kring wordt een vaste routine gevolgd; benoemen van  het dagritme, presentielijst en thema-activiteiten
13:15 – 14:15 Spelen /werken, in de kleine kring. Leidsters stimuleren spel, begeleiden doelgerichte activiteiten en observeren de peuters.
14:15 – 14:30 Opruimen en aan tafel,  benoemen van dagritme.
14:30 – 14:45 Koekje eten, boekje lezen en drinken.
14:45 – 15:15  Buitenspelen
15:15 – 15:30 Afsluiten met de kinderen. Korte evaluatie, benoemen van dagritme en zingen van een liedje.
Ouders komen in de groep om hun kind op te halen. Dit is een moment voor contact tussen ouder, peuter en leidster.

Wij hanteren geen vaste tijd voor toiletbezoek. Als een peuter naar de wc moet, dan wordt hij/zij
begeleid door een pedagogisch medewerker. Als een peuter al wat langer zindelijk is,  stimuleren wij
de zelfredzaamheid door alleen de broeksluiting los te maken, zodat hij zelf het toilet kan
bezoeken. Wel helpen wij daarna met het wassen van de handen.

De dagindeling wordt ondersteund door de dagritmekaarten behorend bij ons VVE
programma Doe meer met BAS. Deze dagritmekaarten worden ook gebruikt om aan
verdrietige peuters te laten zien wat we nog gaan doen, voordat ze weer worden opgehaald worden.