3+ groep De Matrozen

 

NIEUW! In maart 2024 is 3+ groep De Matrozen opgericht.
De Matrozen is onderdeel van Peuteropvang de Snaters. Peuters kunnen in deze groep kennis maken met het “reilen en zeilen van de basisschool”. De groep volgt als het ware een brug naar de start in de kleuterklas. De Matrozengroep heeft een aparte groepsruimte, grenzend aan de groepsruimte van de Snaters en de naastgelegen basisschool OBS de Driemaster. De groep is gericht op peuters vanaf ongeveer 3 jaar. De peuters in deze groep worden begeleid door een pedagogisch medewerker en een leerkracht/pedagogisch medewerker met specialisatie groep ½.

U kunt de keuze maken voor een volledige plaatsing op deze groep, maar ook een combinatie met de Snaters of de Ukkepuk is mogelijk.

Ontwikkelingsprofiel

Uit ervaring blijkt dat een peuter van 3 minder begeleiding in de dagelijkse verzorging nodig heeft waardoor er ruimte ontstaat voor het verfijnen van allerlei ontwikkelingsgebieden waarvan in de eerste drie levensjaren de basis is gelegd. Bij het volgen van de ontwikkeling (middels het invullen van de leerlijnen Jonge Kind in ParnasSys) en/of in gesprekken met ouders kan het beeld ontstaan dat een peuter rond deze leeftijd behoefte lijkt te hebben aan meer uitdaging. Het kind zet stappen in zijn spelontwikkeling, is meer op anderen gericht en vergroot zijn woordenschat en taalbegrip. Het kind gaat verbindingen leggen tussen zichzelf en anderen, zichzelf en zijn omgeving en tussen gebeurtenissen. Tevens kan er behoefte zijn aan meer autonomie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Ook zien we peuters van 3 jaar en ouder die behoefte hebben aan extra stimulans in bijvoorbeeld spel, voorbereidende schoolse vaardigheden en/of zelfredzaamheid voordat zij naar de basisschool gaan. Voor hen kan de groep aanvullende ontwikkelingskansen bieden.

Bij De Matrozen wordt o.a. gewerkt aan verdiepen van (samen)spel, zelfredzaamheid, voorbereidende schoolse vaardigheden en executieve functies om de overstap naar de basisschool te verkleinen. Dit doen we binnen een beredeneerd aanbod in een uitdagende speelleeromgeving die passende ontwikkelingskansen biedt voor de oudste peuters.
Kenmerken en voorwaarden waarmee wij rekening houden bij het plaatsen van een peuter op bij de Matrozen zijn o.a.: zindelijkheid, in staat tot samen spelen, taakjes uitvoeren en om hulp vragen, zelf tot spel kunnen komen en dit even vast te houden, uitbreiding van de zelfredzaamheid.

Voor meer informatie zie ons pedagogisch beleidsplan of stel uw vragen op de locatie.