Folder psz hg 3+[76276]

Bij het volgen van de ontwikkeling en in gesprekken met ouders van de peuters kan het beeld ontstaan, dat een peuter met de leeftijd van ongeveer 3 jaar , behoefte lijkt te hebben aan meer uitdaging m.b.t. zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Dit wordt onder andere duidelijk door peuters structureel te observeren en de vaardigheden in kaart te brengen middels het invullen van de leerlijnen van ParnasSys het Jonge Kind. In een dergelijke situatie wordt het gesprek aangegaan met ouders en zal de mogelijkheid tot het volgen van de 3+ groep, spelen met een plus besproken worden.

De peuter volgt dan één van de twee dagdelen de 3+ groep. Het verzoek tot deelname kan ook door ouders gedaan worden. Het is niet noodzakelijk dat het kind de leeftijd van 3 jaar gepasseerd is, aangezien de ontwikkeling van het jonge kind grillig verloopt en het ook mogelijk is dat in incidentele gevallen een peuter van 2,5 jaar of ouder deelneemt aan de 3+plusgroep. Daarom is er de mogelijkheid deel te nemen aan de 3+ groep, een groep die van samenstelling zoveel mogelijk homogeen is wat betreft leeftijd. Er ontstaat daardoor de mogelijkheid te spelen en werken met leeftijdsgenootjes, waarbij er meer ruimte is voor het oefenen van schoolse vaardigheden.

Het initiatief tot het starten van een 3+groep is ontstaan in samenwerking met betrokken ouders van de oudercommissie.