Bij Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam hebben we onze eigen visie en beleid wat we uitdragen in de peuteropvang. Al onze beleidsstukken zijn met zorg samengesteld. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Pedagogisch beleidsplan 2020

coronaprotocol feb 2021

Bijlage 1: Beleidspan Voor- en Vroegschoolse Educatie
Bijlage 2: Ouderbeleid

Privacyreglement
Informatiebeveiligingsprotocol