Bij Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam hebben we onze eigen visie en beleid wat we uitdragen in de peuteropvang. Al onze beleidsstukken zijn met zorg samengesteld. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

pedagogisch beleidsplan versie 21 april 2021

coronaprotocol aug 2021

Bijlage 1 VVE beleid april 2021

Bijlage 2 ouderbeleid (apr 21)

Bijlage 3 – privacy reglement psz hg mei 2018 (aangepast 2-7-2020)

Bijlage 4 Klachtreglement apr 2021bijlage

bijlage 5 gezondheid en veiligheid bij pedagogisch beleidsplan Word april 2021 incl RIE’s en protocol covid

Bijlage 6 pedagogisch werkpl Snaters –

 

Bij Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam hebben we onze eigen visie en beleid wat we uitdragen in de peuteropvang. Al onze beleidsstukken zijn met zorg samengesteld. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.