Organisatie

Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam is een stichting met twee peuteropvang locaties, te weten: de Snaters en de Ukkepuk.
Bij de peuteropvang komen peuters van 2 tot 4 jaar een aantal dagdelen per week spelen, gedurende 2 uur en drie kwartier per dagdeel. Kerntaken van onze peuteropvang zijn samen spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren. Wij leveren hierdoor een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van de peuter. Daarnaast zijn wij onderdeel van het jeugdbeleid binnen onze gemeente, wat zich vertaalt in ontwikkelingsstimulering, doorgaande lijn en laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Onze locaties voldoen aan de wettelijke richtlijnen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne.

De peuteropvang locaties van Stichting peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam werken op niveau 2, dit wil zeggen dat zij standaard werken met gekwalificeerde beroepskrachten, dat zij worden getoetst door de GGD en door de Inspectie van het Onderwijs. De GGD zal peuteropvang locaties toetsen op de algemene kwaliteitseisen, de Inspectie van het Onderwijs ziet alleen toe op de educatieve kwaliteit van het VVE – aanbod.