Compensatieregeling

 

https://www.boink.info/nieuws/compensatie-ouders-kosten-kinderopvang-rond-corona

https://www.boink.info/nieuws/vragenlijst-ouders-die-geen-vergoeding/kinderopvangtoeslag-krijgen

Kinderopvangtoeslag Twee verdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de Belastingdienst de (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen. Op www.toeslagen.nl vindt u alle informatie en kunt u ook een proefberekening maken.

Informatie belastingdienst kinderopvangtoeslag

Gemeentetoeslag
Voor ouders/verzorgers die geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam de kosten voor u compenseert (zie ouderbijdrage tabel). Hiervoor moet u dan wel bij de gemeente een gemeentetoeslag aanvragen.

Aanvragen gemeentetoeslag

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRPK-nummer van desbetreffende peuterspeelzaal nodig: LRKP-nummer Snaters 498411151
LRKP-nummer Ukkepuk 496494697

Voor de kinderopvang- en/of gemeentetoeslag kunt u de gemiddelde uren per maand opgeven van: 1 vast dagdeel per week spelen 9,17 uur per maand
2 vaste dagdelen per week spelen 18,33 uur per maand,
3 vaste dagdelen per week spelen 27,50 uur per maand.
Deze informatie komt ook op de factuur te staan.

Uitbreiding 2 extra dagdelen spelen inzake VVE toekenning
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan mag uw kind extra uren naar de peuteropvang. Voorwaarde hiervoor staan in het informatiepakket.
Ondersteuning bij aanvragen kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag
Voor ondersteuning bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag, kunt u terecht bij Servanda Stichting Welzijn, Scheldelaan 1 in het gebouw van de Ducdalf in Hardinxveld-Giessendam. Telefonisch zijn zij te bereiken onder nummer 0184 712771, u kunt vragen naar Toeslagservicepunt mevrouw Hennie Prins of de heer Dennis van Baaren.
Voor ondersteuning van de gemeentetoeslag kunt u terecht bij de servicebalie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, telefonisch bereikbaar onder nummer 0184 674444.