Compensatieregeling

Doordat er speeldagen in Coronatijd vervallen zijn, heeft het Rijk een compensatieregeling getroffen.
Onderstaand vindt u een link met informatie over dit onderwerp.

https://www.boink.info/nieuws/compensatie-ouders-kosten-kinderopvang-rond-corona

https://www.boink.info/nieuws/vragenlijst-ouders-die-geen-vergoeding/kinderopvangtoeslag-krijgen

Kinderopvangtoeslag

Twee verdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de Belastingdienst de (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen. Op www.toeslagen.nl vindt u alle informatie en kunt u ook een proefberekening maken. Informatie belastingdienst kinderopvangtoeslag

Gemeentetoeslag

Voor ouders/verzorgers die geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam de kosten compenseert (zie ouderbijdrage tabel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een gemeentetoeslag aanvragen.                                    Aanvragen kinderopvangtoeslag bij de gemeente

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRPK-nummer van desbetreffende peuterspeelzaal nodig: LRKP-nummer Snaters 498411151
LRKP-nummer Ukkepuk 496494697

Tarieven

In onderstaand overzicht kunt u lezen wat de tarieven zijn voor de peuteropvang in 2021.

tarief 2021[180027]peuteropvang